Soms komt een arbeidsrelatie onder druk te staan, bijvoorbeeld door onenigheid tussen werknemer en werkgever. In zulke gevallen kan mediation een oplossing bieden. Een arbeidsconflict kost over het algemeen veel geld, tijd en stress. Met behulp van mediation kunnen eindeloze procedures voorkomen worden. Iedereen kan snel weer aan het werk. Daarom kiezen steeds meer bedrijven en werknemers voor mediation.

Een arbeidsconflict: voor niemand leuk

Een arbeidsconflict kan de sfeer op de werkvloer behoorlijk verzieken. Dat is voor niemand leuk. Bovendien levert het een hoop stress op. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de mensen die zich ziek meldt, dit doet vanwege een conflict op het werk. Een mediator kan helpen de verstoorde verhoudingen weer in balans te brengen.

Goede communicatie is het begin

Een conflict ontstaat vaak door slechte communicatie. Mediation kan uitkomst bieden. Onder begeleiding van een neutrale, onpartijdige bemiddelaar komen beide partijen aan het woord. De mediator zorgt dat alle relevante belangen en emoties op tafel komen. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip.

Constructieve oplossing

Het doel van mediation is het vinden van een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. De mediation draait om de vraag: wat is er nodig om de arbeidsrelatie op constructieve wijze voort te zetten? Omdat beide partijen actief betrokken zijn bij de mediation is er een hoge kans op het vinden van een duurzame oplossing. Als beide partijen besluiten uit elkaar te gaan, kan er ook gekozen worden voor exit mediation.