Voor het oplossen van zakelijke conflicten wordt steeds vaker business mediation ingezet. Deze speciale vorm van mediation wordt gebruikt voor conflicten binnen en tussen bedrijven. Een neutrale mediator begeleidt de vaak verstoorde communicatie tussen verschillende partijen. Conflicten worden hierdoor snel en efficiënt opgelost.

Conflicten binnen een organisatie

Zowel in grote als in kleine bedrijven ontstaan af en toe problemen. Is er een conflict tussen bijvoorbeeld één werknemer en de werkgever, kies dan voor mediation bij een arbeidsconflict. Zijn verschillende onderdelen van het bedrijf bij een conflict betrokken, dan is business mediation geschikt. In zo’n geval nemen bijvoorbeeld de directie en de aandeelhouders deel aan de mediation. Andere partijen waar je aan kan denken zijn: de raad van toezicht, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad, of het management team.

Conflicten tussen bedrijven

Business mediation kan ook worden toegepast bij conflicten tussen bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een verstoorde klant-leverancierverhouding, of problemen rondom een bedrijfsovername of -fusie. Ook bij concurrentiegeschillen of bij conflicten in projectgroepen kan business mediation een uitkomst bieden.

Wat doet de mediator?

De mediator is een deskundige maar onpartijdige bemiddelaar. De belangrijkste taak van de mediator is ervoor zorgen dat de communicatie tussen de partijen goed verloopt. Hierdoor worden machtsverschillen hanteerbaar en wordt wantrouwen – bijvoorbeeld over het beïnvloeden van de uitkomst – voorkomen.

Wanneer kies je voor mediation?

Mediation werkt het beste als beide partijen bereid zijn om samen naar een oplossing van het conflict te zoeken. In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure of arbitrage, blijft de beslissing bij mediation in eigen hand. Dit leidt over het algemeen tot duurzame oplossingen, waar iedereen achter staat.

De voordelen van business mediation op een rijtje:

  • Laagdrempelig en informeel
  • Snel
  • Oplossing blijft in eigen hand
  • De relatie tussen beide partijen wordt hersteld
  • Goedkoper dan rechtspraak of arbitrage
  • Meer ruimte voor creatieve oplossingen
  • Duurzame uitkomst

Uit de praktijk blijkt dat business mediation een betrouwbare methode is om zakelijke conflicten op te lossen. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor business mediation.