De belangrijkste taak van een mediator of bemiddelaar is dat jullie op een goede en redelijke manier samen in overleg gaan en blijven om zo tot afspraken te komen waar jullie beiden achter staan. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat:

  • jullie wensen duidelijk in kaart worden gebracht.
  • jullie allebei over dezelfde informatie en kennis beschikken.
  • jullie gelijke aandacht krijgen voor jullie standpunten en visie.

De mediator begeleidt jullie van het begin tot het eind bij het maken van afspraken.

Bij echtscheidingen stelt hij of zij het convenant en eventueel het ouderschapsplan voor jullie op. Verder zorgt de mediator voor het indienen van jullie echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en de inschrijving in de registers van burgerlijke stand.