Ruzie met de buren? In een dichtbevolkt land als Nederland komt het vaak voor. Geluidsoverlast, stank, rook, een belemmerd uitzicht of onenigheid over de erfafscheiding kunnen reden zijn voor oplopende spanningen. Een gang naar de rechter leidt misschien tot een uitspraak, maar verslechtert over het algemeen de onderlinge verhoudingen. Kies daarom voor mediation bij burenruzie.

Ruzie met de buren

Een burenruzie begint vaak met een kleine ergernis. Maar wanneer de ergernissen zich opstapellen en de communicatie verslechtert kan dit veel invloed hebben op het woongenot. In het ergste geval zal een van beide partijen zich genoodzaakt voelen om te verhuizen.

Naar de rechter

Regelmatig besluiten mensen om naar de rechter te stappen naar aanleiding van een burenruzie. Bijvoorbeeld om een verbod op geluidsoverlast af te dwingen of bezwaar aan te tekenen tegen een verleende bouwvergunning. Echter, een uitspraak van de rechter is meestal maar voor een van de partijen gunstig. Bovendien zal de relatie met de buren naar een nog verder dieptepunt zakken.

Mediation als alternatief

Met mediation kom je wel tot duurzame oplossingen. Een mediator is een onafhankelijke derde partij die bemiddelt tussen de strijdende buren. De mediator begint met het aanpakken van de verstoorde communicatie. Hierdoor normaliseren de verhoudingen en wordt het vertrouwen hersteld.

Vervolgens wordt gezamenlijk gezocht naar een praktische oplossing, gebaseerd op de onderliggende belangen van beide partijen. Bij geluidsoverlast kan je bijvoorbeeld denken aan een tijdstip waarop de muziek uit gaat en eventuele geluidsisolerende aanpassingen in het huis.

Mediation biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Bovendien is mediation vrijwillig en in eerste instantie vrijblijvend: pas als er een oplossing gevonden is die voor beide partijen aanvaardbaar is wordt er een vaststellingsovereenkomst getekend. Je geeft de oplossing dus niet uit handen aan een derde partij zoals de rechter.

Een bijkomend voordeel van mediation is dat de relatie met de buren weer wordt hersteld. Wel zo prettig, want je wilt in de toekomst allebei in je eigen huis blijven wonen, en je zal elkaar nog vaker tegenkomen.