Familiemediation is een vorm van mediation die zich richt op familieproblemen en conflicten binnen families. Deze vorm van conflictbemiddeling wordt vaak verward met familie therapie, maar is niet hetzelfde. Bij familiemediation is het doel: het oplossen van een specifiek en afgebakend conflict. Denk bij familieproblemen bijvoorbeeld aan een ruzie over een nalatenschap, of een situatie waarin oud zeer de communicatie tussen familieleden verstoort.

Wanneer kies je voor familiemediation?

Mediation is onder vele omstandigheden een geschikte vorm van conflictbemiddeling. Familie mediation richt zich specifiek op familieruzie of conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Familieruzie tussen broers en zussen, of tussen ouders en kinderen komt bijvoorbeeld in aanmerking voor familie mediation of gezinsbemiddeling.

De onderwerpen van de familieproblemen kunnen divers zijn en bemiddelaar en familie gaan aan de slag met o.a.:

  • Oude pijn
  • Verdeling van zorg
  • Verdeling van geld en nalatenschappen
  • Conflicten binnen het familiebedrijf
  • Langslepende familieruzie

Meerdere partijen

Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familiemediation of gezinsbemiddeling zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen, zodat Mediator en familie tot een oplossing kunnen komen.

Familie mediation is geen therapie

Familie mediation wordt vaak verward met therapie, maar dat is het niet. Therapie gaat veel verder en richt zich sterk op het algemeen emotioneel welzijn van de partijen. Familie mediation daarentegen is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en afgebakend conflict.

Bij familie mediation worden de belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Familie mediation kan wel een therapeutische werking hebben. Daarnaast wordt het werk van bemiddelaar en familie net als therapie gebruikt om relaties binnen de familie te verbeteren.

Meer weten over familie mediation?

Onze gecertificeerde mediators hebben ruime ervaring met het verzorgen van diverse vormen van familie mediation. Wil je weten of familie mediation ook geschikt is voor jouw conflict? Bel dan met Aangenaam Mediation 06-36327074.