Aan het begin van de mediation tekenen de deelnemers (partijen en de mediator) de mediation-overeenkomst. Hierin wordt beschreven binnen welk (juridisch) kader de gesprekken plaatshebben. Dit zijn de voornaamste belangrijkste:

  1. De mediator is neutraal en onpartijdig
  2. De gesprekken blijven geheim 
  3. Iedereen doet mee op basis van vrijwilligheid
  4. Vrijblijvend
  5. Honorarium van de mediator
  6. Vaststellingsovereenkomst

1. De mediator is neutraal en onpartijdig

De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook.  Ook in het geval dat de kosten door één partij worden gedragen, is de mediator neutraal.

2. De gesprekken blijven geheim

Strikte geheimhouding is een belangrijk kenmerk van mediation. Alles dat besproken wordt, blijft tussen partijen en de mediator. Zo kan iedereen zich vrij voelen om open met elkaar in gesprek te gaan.  

3. Iedereen doet mee op basis van vrijwilligheid

Mediation kan niet werken wanneer partijen onder dwang meedoen aan de gesprekken. Daarom is vrijwilligheid een belangrijke pijler onder iedere mediation.   

4. Vrijblijvend

Tot het moment waarop partijen hun afspraken hebben vastgelegd in een ondertekende mediationovereenkomst, blijft alles dat wordt besproken vrijblijvend. Dit is belangrijk omdat partijen zich op die manier vrijer voelen om naar oplossingen te zoeken. Dus wanneer iets in eerste instantie een goed idee leek, en haalbaar, kun je later hier weer op terugkomen. Pas als het aan het eind de vaststellingsovereenkomst is ondertekend, worden de afspraken “bindend”.

5. Honorarium mediator

De vergoeding en betalingsvoorwaarden voor de mediator staan ook beschreven in mediationovereenkomst.  Het is voor iedereen belangrijk dat hij of zij niet wordt overvallen door onverwachte (financiële) tegenvallers.

6. Vaststellingsovereenkomst

Als partijen het eens zijn geworden over de kwestie, wordt er een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Dan zijn de afspraken “bindend”, Na ondertekening eindigt de mediation. 

Mediation begint met een getekende mediationovereenkomst

In de mediaton-overeenkomst staat duidelijk beschreven wat wel en wat niet kan. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. De mediator zal de mediation-overeenkomst voorafgaand aan de mediation toesturen aan partijen.