Bij scheiding krijgt u naast de emoties, ook te maken met veel dingen die geregeld moeten worden. Bezit en eventuele schulden moeten verdeeld worden, de alimentatieregelingen moet afgesproken worden en er moeten belangrijke keuzes gemaakt wat betreft het huis.

Aangenaam mediation begeleidt jullie beiden zoveel mogelijk bij het echtscheidingsproces en alles wat daarbij komt kijken. Zeker met alle emoties rondom een echtscheiding liggen conflicten altijd op de loer. Hoe aangenaam zou het zijn om die conflicten zoveel mogelijk te beperken, zodat jullie je allebei kunnen richten op de toekomst?

Kom samen met uw ex-partner tot een regeling met behulp van een mediator.

Wanneer is een mediator inschakelen een goed idee?

Bij een scheiding moet een hoop dingen geregeld worden. Komt u met uw ex-partner maar niet uit de verdeling van de inboedel? Lukt het jullie maar niet om een regeling te treffen over de zorg van de kinderen? Willen jullie allebei de trouwe viervoeter hebben maar lukt het niet om tot een overeenkomst te komen van de verdeling van jullie huisdieren?

Lukt het u en uw ex-partner maar niet om tot goede afspraken te komen of lopen de emoties te hoog op waardoor communiceren te moeilijk wordt? Dan biedt Aangenaam mediation uitkomst.

Zoals hier boven staat beschreven komen er veel zaken op uw pad die goede communicatie en overleg vragen. Om tot een goede en eerlijke regeling te komen biedt hulp bij echtscheiding uitkomst.

Aangenaam mediation biedt een vriendelijke manier om tot een regeling te komen. Door middel van een mediator komt u samen met uw ex-partner tot goed overleg. Op die manier komen u en uw voormalige partner samen tot een goede oplossing.

Wat doet de mediator bij een echtscheiding?

Een mediator helpt het echtscheidingsproces door de rol van onafhankelijke bemiddelaar aan te nemen. Door de neutrale positie wordt het makkelijker om samen tot oplossingen te komen.

Een mediator begeleidt en bevordert alleen het proces en bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict. Hierdoor hebben u en uw voormalige echtgenoot de touwtjes in handen.

Jullie bepalen samen hoe de zaken geregeld worden. Een mediator zorgt ervoor dat jullie elkaar begrijpen, naar elkaar luisteren en dat de communicatie niet stagneert. Zo komt u tot een oplossing die voor beide partijen een win-win-situatie oplevert. 

Scheiding met kinderen
Wilt u scheiden en is er een kind bij betrokken? Dan helpen wij u graag met het regelen van de alimentatie en de afspraken die u moet regelen over de verzorging van het kind


Echtscheiding en hypotheek

Wanneer u en uw voormalige partner samen een huis hebben gekocht, heeft u te maken met een hypotheek. Bij een scheiding komt er van alles kijken omtrent deze hypotheek. Gaat een van jullie de ander uitkopen en hoe zit het met de eventuele restschuld wanneer jullie het huis verkopen? 


Convenant scheiding

Aan een scheiding zitten allerlei gevolgen vast. Deze worden vastgesteld in een convenant. Aangenaam mediation helpt u graag met het opstellen van de convenant. 


Echtscheiding eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u gaan scheiden? Ook dan bieden wij mediation aan. Laat alles eerlijk regelen door middel van mediation.

Gemeenschap van goederen en scheiding
Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan moet jullie vermogen eerlijk over beiden partijen verdeeld worden. Dit brengt nog wel eens discussies met zich mee omdat er geen overeenstemming komt over de verdeling. Mediation helpt u graag met het verdelen van uw vermogen.

Echtscheiding eigen huis
Hebben jullie een eigen huis en gaan jullie scheiden? Het is erg lastig om tot een overeenkomst te komen over uw huis en uw inboedel. Gaat u namelijk uw huis verkopen of koopt de een de ander uit? Kom tot een overeenkomst door middel van mediation.

Scheiding huwelijkse voorwaarden
Bent u getrouwd in huwelijkse voorwaarden en gaat u scheiden? Dan is het belangrijk om te kijken naar de soort huwelijke voorwaarden waarin u bent getrouwd om te bepalen hoe de verdeling van uw vermogen er uitkomt te zien.

Vechtscheiding hulp
Een echtscheiding kan zich ontwikkelen tot een zogenoemde vechtscheiding. Er is hiervan sprake wanneer er acties worden gehouden met de intentie om de ander schade toe te brengen. Daarnaast is er sprake van vechtscheiding wanneer kinderen grote nadelen ondervinden. Vechtscheidingen kennen alleen verliezers. Mediation kan, in sommige gevallen, de dynamiek van een vechtscheiding onderbreken, maar dit is in hoge mate afhankelijk van de opstelling van de partijen.

Scheiding samenlevingscontract
Hebben u en uw voormalige partner een samenlevingscontract? Dan moeten jullie van alles regelen. De inboedel moet verdeeld worden, er moeten afspraken gemaakt worden over de zorg van de kinderen en er moet een overeenkomst komen over wat er met de woning gaat gebeuren. Tijdens de onderhandelingen kunnen allerlei conflicten ontstaat.

Echtscheiding co-ouderschap
Wilt u graag een eerlijke regeling met uw voormalige partner over uw kinderen, wanneer u gaat scheiden? Dankzij Aangenaam Mediation komt u tot eerlijke afspraken zodat beide ouders nauw betrokken kunnen blijven bij het leven van uw kinderen.

Schulden bij scheiding
Naast bezittingen, worden ook eventuele schulden over beiden partijen verdeeld. Komt u er maar niet uit om een eerlijke verdeling te maken? Dan biedt een mediator uitkomst. Laat Aangenaam Mediation u helpen met schulden bij scheiding.

Echtscheiding uitkering
Komen u en uw ex-partner er maar niet uit de verdeling van bepaalde uitkeringen? Bijvoorbeeld de verdeling van kinderbijslag. Het is vaak lastig om tot een overeenkomst te komen. Wie heeft er precies recht op? De echtscheiding mediator helpt u bij een echtscheiding uitkering.